Anglų kalbos studija

Learning is Fun!

English Language Courses in Vilnius and Kaunas

Nemokama anglų kalbos gramatikos pamoka

Nemokama anglų kalbos gramatikos pamoka

Anglų kalbos laikai
Pirma gudrybė: Nevartokite laikui reikšti vien veiksmažodžių su –ing. Jie ''nevaikšto'' po vieną (visada šalia turi is, am, are, was arba were). Kaip atsiminti? BEnukas+INGutė (be+ing) visada kartu.
Antra gudrybė: Have/has/had visada ''vaikšto'' su trečia forma, o trečia forma- su have/has/had. Kitaip niekaip. Kaip atsiminti? Šventoji trejybė (HOLY3), H+3.
Trečia gudrybė: Pats dažniausias laikas, naudojamas praeičiai reikšti, yra Past Simple. Jis nenaudojamas visada visada, bet labaaai dažnai. Vadinasi, jei mokate antrą formą, su kuria ir sudaromas Past Simple, neprapulsite.
Ketvirta gudrybė: Prieš sudarydami kažkokį praeities (jie sunkiausi) laiką, visada pagalvokite, ar veiksmas buvo ilgas ar trumpas, ir ar seniai, ar nelabai. Ilgas seniai: Past Continuous. Trumpas seniai: Past Simple. Trumpas neseniai: Present Perfect. Ilgas neseniai: Present Perfect Continuous. Trumpas labai seniai (dar prieš kitą veiksmą): Past Perfect. Ilgas labai seniai (dar prieš kitą veiksmą): Past Perfect Continuous.


Laikus paprasčiausia atsiminti poromis.

PIRMA PORA

Present Simple
VISADA TIESA
e.g. The sun rises in the East.
Does the sun rise in the East?
The sun doesn’t rise in the East.
Sudarymas: pirma forma, trečiam asmenyje –s.
Kartu pasitaikantys žodžiai: usually, always, often, every day, every year (tokie, kurie nurodo, kad veiksmas yra VISADA TIESA) 

Present Continuous
DABAR TIESA
e.g. She is looking at the floor now.
Is she looking at the floor now?
She isn’t looking at the floor now.
Sudarymas: I am, You are, He/She/It is
We are, You are, They are+-ing.
Kartu pasitaikantys žodžiai: now, at the moment,
at present (tokie, kurie nurodo, kad veiksmas tik DABAR TIESA) 

ANTRA PORA

Past Simple
MIRĘS (pasibaigęs)
e.g. She went out a minute ago.
Did she go out a minute ago?
She didn’t go out a minute ago.
Sudarymas: antra forma visur. Klausime ir neiginyje, atsiradus DID, virsta į pirmą formą (kadangi DID jau yra antra forma).
Kartu pasitaikantys žodžiai: ago, when, yesterday, in 1992, last month, previous week (tokie, kurie nurodo, kad veiksmas jau yra MIRĘS).
Present Perfect
ŠVIEZIAS
e.g. She has just gone out.
Has she just gone out?
She hasn’t just gone out.
Sudarymas: have/has+trečia forma
Kartu pasitaikantys žodžiai: ever, never, just, yet, since, for, already, recently, so far (tokie, kurie nurodo, kad veiksmas yra ką tik nutikęs arba susijęs su dabartimi- ŠVIEZIAS) 

TREČIA PORA

Past Simple
NUTIKO
e.g. She went out a minute ago.
Did she go out a minute ago?
She didn’t go out a minute ago.
Sudarymas: antra forma visur. Klausime ir neiginyje, atsiradus DID, virsta į pirmą formą (kadangi DID jau yra antra forma).
Kartu pasitaikantys žodžiai: when, ago, yesterday, in 1992, last month, previous week.
Past Continuous
VYKO
e.g. She was listening to music when I came.
Was she listening to music when I came?
She wasn’t listening to music when I came.
Sudarymas: was/were+ing.
Kartu pasitaikantys žodžiai: while (nurodantys, kad veiksmas buvo ilgas, ne pokšt ir nutiko, o vyyko) 

 KETVIRTA PORA

Past Simple
VAKAR
e.g. She went out a minute ago.
Did she go out a minute ago?
She didn’t go out a minute ago.
Sudarymas: antra forma visur. Klausime ir neiginyje, atsiradus DID, virsta į pirmą formą (kadangi DID jau yra antra forma).
Kartu pasitaikantys žodžiai: when, ago, yesterday, in 1992, last month, previous week.
Past Perfect
UŽVAKAR
e.g. She had gone outbefore you came.
Had she gone out before I came?
She hadn't gone out before you came.
Sudarymas: had+trečia forma
Kartu pasitaikantys žodžiai: by the time.
Žemiau pateikiami visų laikų konstrukcijų pavyzdžiai be konteksto:

Present Simple

I see

Present Continuous

I am seeing

Present Perfect

I have seen

Present Perfect Continuous

I have been seeing 

Past Simple

I saw

Past Continuous

I was seeing

Past Perfect

I had seen

Past Perfect Continuous

I had been seeing

Future Simple

I will see

Future Continuous

I will be seeing

Future Perfect

I will have seen

Future Perfect Continuous

I will have been seeing

*Future in the Past laikuose vietoje WILL atsiranda WOULD. 

Tai tiek. Jei turite neaiškumų dėl laikų, skype arba Facebook anglukalbosstudija :) O laikus ir visa kita visada geriausia praktikuotis čia: http://www.bbc.co.uk/radio/


AR ŽINOTE SAVO ANGLŲ KALBOS LYGĮ? ČIA JĮ GALITE PASITIKRINTI NEMOKAMAI!

Lengviausias būdas išmokti kalbos - bendraujant! 

MOKSLEIVIUS KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE VASAROS - ir ne tik - STOVYKLŲ ANGLŲ KALBA

SUAUGUSIUOSIUS KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE ŠNEKAMŲJŲ ANGLŲ KALBOS PAMOKŲ!