1. Pradinis
  2. Anglų kalbos lygiai pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis
Naujienos

Anglų kalbos lygiai pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Paskelbta 2021-01-17
Dalintis:

NEŽINOTE SAVO ANGLŲ KALBOS LYGIO? PASITIKRINKITE JĮ NEMOKAMAI!


Kasdien bendraudami su naujais klientais apie jų mokymosi planus klausiame vis to paties svarbaus klausimo: koks jūsų dabartinis anglų kalbos lygis? Dažnai pastebime, kad tiksliai nežinantys savo lygio linkę jį nuvertinti, apibūdinti kaip ‘aš tai viską nuo pradžių’, ‘nieko aš nemoku’, ‘niekada nesimokiau, tai man reikia nuo nulio’. Klientai labai nustemba sužinoję, kad ‘silpnai’ kalbą mokančių lygių yra bent du - daugelis įsivaizduoja, kad kalbinis lygis apsiriboja ‘nieko nemoku, todėl reikia mokytis’ ir ‘viską moku, todėl mokytis nebereikia’. 

Iš tiesų bendrai priimtų kalbos lygių yra visi šeši. Nuo 2001 metų galioja Bendrieji Europos kalbų metmenys, kurie apibrėžia kalbines kompetencijas, kurias besimokantysis turi įgyti, kad pasiektų aukštesnį kalbos mokėjimo lygmenį. Atkreipkite dėmesį, kad tai vadinama kalbų metmenimis, ne matmenimis - kad ir keistas žodis, jis čia parašytas be klaidos :)

Metmenys žymimi raidėmis A, B, C ir papildomais skaičiais 1 ir 2. A lygis yra pats žemiausias (pradedantis vartotojas), B - vidutinis (savarankiškas vartotojas) o C - aukščiausias (geras vartotojas). 

Šeši lygiai pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra:

A1 - Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius. Geba prisistatyti ir prista- tyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti. 

A2 - Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svar- biausiomis gyvenimo sritimis (pavyzdžiui, apie asmenį, šeimą, pirkimą, vietos geografiją, darbą). Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius. 

B1 - Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudami ir pan., svarbiausias mintis. Geba susidoroti su dauguma keliaujant susiklostančių situacijų toje šalyje, kurioje kalbama tiksline kalba. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus. 

B2 - Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus. 

C1 - Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokti potekstę. Geba spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos priemonių, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Geba kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartodamas siejimo priemones. 

C2 - Geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito. nuosekliai atpasakodamas diskusijas, pasakojimus ar nuomones geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją. Geba spontaniškai, visiškai laisvai ir tiksliai, perteikdamas reikšmės niuansus išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras net ir sudėtingesnėse situacijose. 

Lankantys kalbos kursus kalbų mokyklose atkreips dėmesį, kad daugelyje kursų siūlomas ir A0 lygis bei prieš kelis metus atsiradęs B1+. Jie nėra oficialiai įtraukti į kalbų metmenis, bet kaip pagalbiniai lygiai naudojami mokymo procese, kad būtų paprasčiau įtraukti visiškai nemokančius kalbos (A0 lygio atveju) ar pagelbėti įsisavinant kurso medžiagą dirbantiems B lygiuose (B1+ lygio atveju). Vadovėliai, skiriami šiems lygiams, skirstomi taip: A0 dirba su Beginner vadovėliu, A1 - Elementary, A2 - Pre-Intermediate, B1 - Intermediate, B1+ - Intermediate Plus, B2 - Upper-Intermediate, C1 - Advanced, C2 - Proficiency. 

Viena iš bėdų, su kuria susiduria tiek pedagogai, tiek mokiniai, dirbdami pagal nustatytus kalbos lygius yra ta, kad su kiekvienu lygiu turinio aprėptis labai smarkiai didėja, t.y. jei pačiame žemiausiame lygyje išmokus du šimtus žodžių ir kelis laikus praktiškai išmokote pusę kurso medžiagos, aukštesniuose lygiuose reikės padaryti kur kas daugiau, kad padengtumėte visą suplanuotą kurso turinį. Lygius galima įsivaizduoti kaip piltuvėlį, kuris apačioje siaurutis, o einant aukštyn smarkiai platėja: panašiai jūs, mokydamiesi kalbos, pradedate nuo vos kelių dalykų, o kuo aukščiau kylate, tuo daugiau reikalų atsiranda. Įvedus B1+ lygį ši situacija iš dalies išsisprendė, nes būtent perėjimas iš B1 lygio į B2 iki tol keldavo daugiausiai bėdų mokiniams ir neretas prašydavo kursą kartoti, kadangi ‘dar nesijautė pasiruošęs B2 lygio kursams’. B1+ lygis, visų pirma, skiria papildomą pusmetį B1 lygio įsisavinimui, sutvirtina ir susistemina jau turimas žinias, be to, leidžia mokiniui šiek tiek atsipalaiduoti lygių pusiaukelėje ir susikoncentruoti ne tik į gramatiką, bet ir į kalbėjimą, kuris bus labai svarbi lygio dedamoji keliaujant į B2. 

Dar viena su lygiais susijusi bėda - ‘užstrigimas’ tame pačiame lygyje. Dažniausias strigimo lygis - B1; yra net kategorija klientų, kurie patys prisistato kaip ‘amžinas B vienas’ ir sako, kad ’jau trečią kartą mokausi iš to paties vadovėlio’. Priežastis neretai ta, kad pradėję mokytis kalbos nuo žemesnių lygių, mokiniai jaučia per trumpą laiką darantys didelę pažangą, o įžengus į B lygį šis akivaizdus progresas tarsi sustoja. Su tuo, žinoma, susijusi jau minėta kurso aprėptis (tiksliau, jos dydis, kartais atrodantis neproporcingai per didelis judant iš žemesnių lygių į aukštesnius) bei iš dalies klientų lūkesčiai: dažnas besimokantysis, pabaigęs B1 kursą, pajunta, kad ‘jau neblogai moka’ ir nutaria padaryti ‘nedidelę pertrauką’. Jei pertrauka užsitęsia ilgiau nei metus, papildomai kalbos nesimokoma, natūralu, kad grįžus į pamokas tenka pradėti iš naujo: kaip bet kuris kitas įgūdis, kalba linkusi prastėti, kol nenaudojama.

Stenkitės savo kalbos lygį nuolatos palaikyti mokydamiesi savarankiškai, skaitydami ar lankydami anglų kalbos kursus.

Jei norite pasitikrinti savo esamą kalbos lygį, tai galite padaryti ČIA