Anglų kalbos studija

Mokytis smagu!

Anglų kalbos kursai Vilniuje ir Kaune

PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei VŠĮ "Anglų kalbos studija", 302317511 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. VŠĮ "Anglų kalbos studija", 302317511 naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, el. paštas, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

VŠĮ "Anglų kalbos studija", 302317511 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per VŠĮ "Anglų kalbos studija", 302317511 Valdomas elektronines sistemas. VŠĮ "Anglų kalbos studija", 302317511 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei VŠĮ "Anglų kalbos studija", 302317511 naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

VŠĮ "Anglų kalbos studija", 302317511 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

  1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
  2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
  3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
  4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis VŠĮ "Anglų kalbos studija", 302317511 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  1. Apdoroti Jūsų užklausas;
  2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

  1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
  2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
  3. VŠĮ "Anglų kalbos studija", 302317511, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu kursai@anglustudija.lt;
  4. VŠĮ "Anglų kalbos studija", 302317511 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu kursai@anglustudija.lt;

Slapukai ir privatumas

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. „cookies”). Tai maži tekstiniai failai, kuriuos jūsų kompiuteryje išsaugo įvairios jūsų aplankytos svetainės. Juos bet kada galite pašalinti savo naršyklės nustatymuose.

VŠĮ „Anglų kalbos studija”, 302317511 svetainėje veikia trijų rūšių slapukai:

Mūsų svetainėje tam tikro turinio atvaizdavimui naudojamas įterptasis „Vimeo” vaizdo klipų grotuvas, kuris jūsų interneto naršyklėje išsaugo tam tikrus slapukus, reikalingus tinkamam grotuvo veikimui. Daugiau informacijos apie šiuos slapukus galima rasti „Vimeo” privatumo politikoje.

Kiekvieno jūsų apsilankymo mūsų svetainėje metu renkame standartinę informaciją, į kurią patenka jūsų IP adresas, aplankyto puslapio ir svetainės, kuri jus nukreipė į mus, URL adresai, taip pat informacija apie naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos tipą, jūsų apsilankymo laiką ir datą. Šių duomenų nenaudojame atskirų lankytojų identifikavimui ir juos renkame tam, kad galėtume analizuoti svetainės lankytojų srautą bei tobulinti svetainės funkcijas ir našumą. Šią informaciją saugome ne ilgiau kaip 1 metus.

El. laiškų siuntimas

El. laiškų siuntimui naudojame „Mailgun” paslaugą. Kad laiškų siuntimas būtų įmanomas, jūsų nurodytas el. pašto adresas išsaugomas „Mailgun” serveriuose. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Mailgun” renka ir tvarko jūsų duomenis, galima rasti „Mailgun” privatumo politikoje.

Kalbos lygio nustatymo testas

Anglų kalbos lygio nustatymo testas jūsų naršyklėje išsaugo slapuką testo žingsniams sekti. Atlikę testą galite pateikti mums savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį bei kitą informaciją. Šiuos duomenis saugome ne ilgiau kaip 1 metus ir naudojame tam, kad galėtumėme su jumis susisiekti ir/ar persiųsti jums jūsų testo rezultatus bei kursų pasiūlymus, jei jų pageidavote.

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. VŠĮ "Anglų kalbos studija", 302317511 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu kursai@anglustudija.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2019-03-05.