1. Pradinis
  2. Anglų kalbos tarimas ir kirčiavimas
Naujienos

Anglų kalbos tarimas ir kirčiavimas

Paskelbta 2021-02-01
Dalintis:

Žodžių kirčiavimą anglų kalboje prižiūri dvi labai paprastos taisyklės: 

Žodžiai turi tik vieną kirčiuotą skiemenį. (Dviejų, kirčiuotų skiemenų, vienas žodis turėti negali. Jei girdime du kirčius, tai reiškia, kad girdime du žodžius. Du kirčiai niekaip negali būti viename žodyje. Tiesa, kai kuriuose anglų kalbos žodžiuose yra „antrinis” kirtis. Bet jis yra gerokai mažiau ryškus, nei pagrindinis kirtis ir yra naudojamas tik ilguose, daugiaskiemeniuose, dažniausiai sudurtiniuose, žodžiuose.)

Kirčiuojame balses, ne priebalses.

Žemiau - dar kelios kiek painesnės taisyklės, galinčios padėti suprasti, kurgi padėti kirtį. Tačiau nepriimkite jų „už gryną pinigą”, nes kiekvienai iš jų yra daug išimčių. 

A. Kirtis pirmajame skiemenyje

Taisyklė

Pvz.

Daugumą dviskiemenių daiktavardžių kirčiuojame taip: 

PRESent
EXport
CHIna
TAble

Daugumą dviskiemenių būdvardžių kirčiuojame taip: 

SLENder
CLEVer
HAPpy

B. Kirtis paskutiniajame skiemenyje

Taisyklė

Pvz.

Daugumą dviskiemenių veiksmažodžių kirčiuojame taip: 

preSENT
exPORT
deCIDE
beGIN

Anglų kalboje yra daug dviskiemenių žodžių, kurių prasmė ir klasė pasikeičia pasikeičiant jų kirčiavimui. Pavyzdžiui, žodis „present” yra vienas iš tokių dviskiemenių žodžių. Jei kirčiuosime pirmąjį skiemenį - jis bus daiktavardis (dovana) arba būdvardis (esu). Bet jei kirčiuosime antrąjį skiemenį, jis taps veiksmažodžiu (dovanoti, rodyti, pristatyti). Taip pat, žodžiai „export”, „import”, „contract” ir „object” visi gali būti daiktavardžiais arba veiksmažodžiais atitinkamai, pagal tai ar kirčiuosime jų pirmąjį ar antrąjį skiemenį. 

C. Kirtis priešpaskutiniajame skiemenyje (antrame nuo galo)

Taisyklė

Pvz.

Žodžius pasibaigiančius -ic kirčiuojame taip: 

GRAPHic
geoGRAPHic
geoLOGic

Žodžius pasibaigiančius -sion ir -tion kirčiuojame taip: 

teleVIsion
reveLAtion

Dėl kai kurių žodžių kirčiavimo tautos, kurioms anglų kalba yra gimtoji, iki šiol nesutaria. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės sako „teleVIsion“, kai kiti renkasi sakyti „TELevision“. Taip pat ir „CONtroversy“ ir „conTROversy“.

D. Kirtis priešpaskutiniajame skiemenyje (trečiame nuo galo) 

Taisyklė

Pvz.

Žodžius pasibaigiančius -cy, -ty, -phy ir -gy kirčiuojame taip: 

deMOcracy
dependaBIlity
phoTOgraphy
geOLogy

Žodžius pasibaigiančius -al kirčiuojame taip: 

CRItical
geoLOGical

E. Sudurtiniai žodžiai (žodžiai iš dviejų dalių) 

Taisyklė

Pvz.

Sudurtiniuose daiktavardžiuose kirtis yra pirmojoje žodžio dalyje: 

BLACKbird
GREENhouse

Sudurtiniuose būdvardžiuose kirtis yra antrojoje žodžio dalyje:

bad-TEMpered
old-FASHioned

Sudurtiniuose veiksmažodžiuose kirtis yra antrojoje žodžio dalyje: 

underSTAND
overFLOW

Kaip matote, taisyklių daug, tad jei norėsite jas pritaikyti kalbėjimo momentu, galite susipainioti taip, kad praeis noras išvis ką nors pasakyti. Geriau pabandykite „pajausti” muziką kalboje ir kirtį dėti natūraliai. Mokytojai dažnai pastebi, kad muzikalūs mokiniai kur kas lengviau susidoroja su anglų kalbos tarimu ir kirčiavimu, tad jei įgriso tarimo taisyklės, užsirašykite į chorą, visai gali būti, kad tai padės ir tobulinant savo kalbą!