1. Pradinis
  2. Anglų kalbos kursai įmonėms
  3. Anglų kalbos kursai įmonių vadovams

Anglų kalbos kursai įmonių vadovams

Išskirtiniai specializuoti anglų kalbos kursai įmonių vadovams skirti vadovaujantį darbą dirbantiems asmenims, turintiems poreikį tobulinti savo anglų kalbą, tačiau negalintiems tam skirti daug laiko. KIV kursas vedamas tik individualiai. Baigus kursą išduodamas tarptautinis sertifikatas, galiojantis 2 metus. Susisiekite aptarti jūsų įmonės specifinius poreikius.
1000 EUR/24 pam. po 60 min. (3 mėn kursas); 1800 EUR/48 pam. po 60 min. (6 mėn. kursas)
Anglų kalbos kursai įmonių vadovams
1000 EUR/24 pam. po 60 min. (3 mėn kursas); 1800 EUR/48 pam. po 60 min. (6 mėn. kursas)
Sąlygos (atsisiųsti)

TRUMPAI APIE KURSĄ

Kurso tikslinė auditorija - vadovaujantį darbą dirbantys asmenys, turintys poreikį tobulinti savo anglų kalbą, tačiau negalintys tam skirti daug laiko. 

KIV pasirinkusiems mokiniams užtikriname visišką konfidencialumą. Jums pageidaujant, į kursus galima registruotis nenurodant asmens duomenų. 

Jei jūs mėginote įvairius kalbos kursus, tačiau nė vienais nebuvote patenkintas dėl per mažo jų lankstumo ar menko pritaikymo prie jūsų poreikių, AKS KIV kursas bus užtikrintai geriausia investicija į jūsų kalbos tobulinimą. Tai turiningas, įvairiapusiškas kursas, kurį veda savo srities specialistas lietuviškai kalbantis mokytojas, padedamas anglakalbio mokytojo (suderintų susitikimų metu). 

KIV gali būti dėstomas visais lygiais, nuo A1 iki C2. KIV turinys pritaikomas pagal jūsų užpildytą tikslų lentelę. Namų darbai yra privaloma KIV dalis

KURSO SANDARA

  • Prieš kursą rengiamas įvadinis pokalbis su KIV kuruojančiu AKS darbuotoju. Pokalbis skirtas išsiaiškinti jūsų laiko galimybes ir motyvaciją dalyvauti kurse, užpildyti asmeninių tikslų lentelę, įvertinti atitinkamai trijų mėnesių arba pusmečio progreso galimybes. Suderinus sąlygas, jūs ir AKS pasirašote dvišalę bendradarbiavimo sutartį, kurioje apsibrėšime, kokių tikslų pasieksite KIV modulio metu ir kokių susitarimų (lankomumo, namų darbų) laikysitės.
  • Kursas susideda iš 24 arba 48 individualių pamokų po 60min., du kartus per savaitę. 
  • Vieną kartą per savaitę jums skiriami privalomi namų darbai
  • Vieną kartą per mėnesį vietoje pamokos vyksta susitikimas su anglakalbiu pašnekovu ir KIV mokytoju neoficialioje aplinkoje; susitikimas skirtas įtvirtinti per mėnesį įgytas žinias ir pasipraktikuoti 'gyvą' šnekamąją kalbą. 

KURSO MEDŽIAGA

KIV medžiagą sudaro mokytojas, atsižvelgdamas į dalyvio užpildytą tikslų lentelę. 

Medžiaga gali būti bendrinė arba specializuota, surinkta iš skirtingų šaltinių. 

Medžiagos paketas sudaromas vienam kurso mėnesiui ir pateikiamas patogiai susegtas ir paruoštas naudoti. Pakete gali būti tekstinės, video ir audio medžiagos, taip pat dalyviui pageidaujant gali būti sudaromas papildomos medžiagos paketas.

KURSO MOKYTOJAI

KIV veda stipriausi AKS mokytojai, sukaupę patirties būtent jums aktualioje kalbinėje srityje. Visi KIV mokytojai praėję specialią KIV mokymų programą.

Priklausomai nuo mokytojų užimtumo, kai kuriais registracijos į KIV atvejais kurso pradžios gali tekti palaukti iki trijų savaičių, kol atsilaisvins jums tinkamiausias specialistas.

KIV modulio metu turėsite asmeninį savo mokytojo kontaktą, tad galėsite su mokytoju konsultuotis visais klausimais, susijusiais su anglų kalba, ne tik pamokų metu. Konsultacijos, ilgesnės nei 15min, apmokestinamos papildomai.

KURSO SERTIFIKATAS

Sėkmingai baigus kursą, išduodamas specialus tarptautinis KIV sertifikatas, liudijantis jūsų dalyvavimą kurse ir padarytą pažangą.

Užsiregistruoti į anglų kalbos kursus įmonių vadovams Vilniuje, Kaune ar online arba sužinoti apie juos daugiau kviečiame 

el. paštu  kursai@anglustudija.lt arba tel. 8 609 60697